*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศผลผู้ชนะราคา
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แห่งใหม่ (08 มี.ค. 64)