*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (10 มี.ค. 64)


แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไป ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบวกค้าง

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (5.44 MB.)