*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

ซ่อมแซ่มไฟกิ่ง ม.4,5,9,13 (17 มี.ค. 64)


กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซ่มไฟกิ่ง ในพื้นที่ บ้านป่าตาลหมู่ที่4 บ้านแม่แตหมู่ที่ 5 บ้านร้องก่องข้าวหมู่ที่ 9 และบ้านหนองเหนี่ยงหมู่ที่ 13 ตามคำร้องของประชาชน เพื่อส่องสว่างให้กับผู้สัญจรและสร้างความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง