*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

ตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางไปหมู่ 11 หน้าโรงงาน S.P. CON (18 มี.ค. 64)


กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ให้สะอาดเรียบร้อย ถนนเรียบคลองชลประทานทางไปหมู่ 11 หน้าโรงงาน S.P. CON