*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

นำรถน้ำออกพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5 18 มีค. 64 (18 มี.ค. 64)


ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้นำรถน้ำออกพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5