*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 มี.ค. 64)


งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินตามโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการทำปุ๋ยหมักแทนการเผา ซึ่งได้ใช้พื้นที่บ้านร้อยพร้อมหมู่ที่ 6 หมู่บ้านนำร่องในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง