*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลบวกค้าง (กปน.) (26 มี.ค. 64)


เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลบวกค้าง (กปน.) โดยมีนางประภัสสร ปุษสะเทวะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง นายวสันต์ สอาดบุญเรือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง ให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งสาธิตการจัดรูปแบบของหน่วยเลือกตั้ง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลเอกกมล เพิ่มกำลังพล พลตรีชวลิต ภาษยะวรรณ์ และ นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล ผู้ตรวจการเลือกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและทักทายผู้เข้ารับการอบรมคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง