*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

บรรยากาศการส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (29 มี.ค. 64)


บรรยากาศการส่งหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง หลังจากปิดคูหาเลือกตั้งทั้ง 17 หน่วย เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีนางประภัสสร ปุษสะเทวะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง นายวสันต์ สอาดบุญเรือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง มีการส่งมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง