*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1