*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผลิตภัณฑ์จากงานไม้ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 7