no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2564

รายละเอียด: โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ประจำปีงบประมาณ 2564