no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

วันที่ลงประกาศ: 16 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565