no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเป็นค่าจ้างเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บขนและกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบวกค้าง จำนวน 13 หมู่บ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2564-กันยายน 25

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเป็นค่าจ้างเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บขนและกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบวกค้าง จำนวน 13 หมู่บ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2564-กันยายน 25