no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 16 โครงการ)

วันที่ลงประกาศ: 16 ส.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 16 โครงการ)