no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เขตพื้นที่ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

วันที่ลงประกาศ: 29 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เขตพื้นที่ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565