no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางอูป มณีขัติ – บ้านนายดี สุภาษี หมู่ที่ 9 บ้านร้องก่องข้าว (ต่อโครงการเดิม)

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางอูป มณีขัติ – บ้านนายดี สุภาษี หมู่ที่ 9 บ้านร้องก่องข้าว (ต่อโครงการเดิม)