:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติของโรงพยาบาลสันกำแพง

18 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

????????งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติของโรงพยาบาลสันกำแพง
.......
????เช้าวันนี้(18 พฤษภาคม 2566) เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นายอนุพงศ์ มานะผัน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถดับเพลิง เทศบาลตำบลบวกค้าง เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติของโรงพยาบาลสันกำแพง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพง ,ผู้ป่วยและญาติ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566
.............
????ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงรวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยคำนึงความปลอดภัยในด้านการป้องกันภัยรวมถึงการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องผู้ป่วยและญาติให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลสันกำแพง โดยได้สมมุติฐานสถานการณ์ การเกิดเหตุไฟไหม้ ณ โรงพยาบาลสันกำแพง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร