:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสันกำแพง

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

????????การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสันกำแพง????????
???? 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง
????โดยนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานในการเปิดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
????ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสันกำแพง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร