:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ (สสส.)

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

????????การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ (สสส.)????????
????15 พฤษภาคม 2566 09.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ (ศวภ.เหนือ) ได้ดำเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินของกลไกขับเคลื่อนเครือข่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง
????‍♀️ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมที่จะยกระดับการทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่าย ในพื้นที่ภาคเหนือ ในเขตพื้นที่ตำบลบวกค้างพร้อมกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร