:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) สัญจร ตำบลบวกค้าง

29 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) สัญจร ตำบลบวกค้าง
29 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) สัญจร ตำบลบวกค้าง เพื่อคัดเลือกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบวกค้าง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร