:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ. 2565 (7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่)

28 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ. 2565 (7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่)
28 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ.2565 (7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565) พร้อมทั้งลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ป้อมยามต้นดู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร