:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ร่วมการเปิดอบรมโครงการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

28 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบให้นายนคร ใจจา รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการเปิดอบรมโครงการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง ในการอบรมในครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันดินโลก ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย วันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร