:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ.

31 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ.2565
31 ธันวาคม 2564 นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร อปพร.ตำบลบวกค้าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งเป็นจุดสกัดคัดกรองผู้เมาสุรามิให้ขับขี่รถออกสู่ถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดจิตรสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 2019)
การนี้ เทศบาลตำบลบวกค้าง ขอขอบคุณผู้ให้การสนุบสนุนเครื่องดื่มและอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร อปพร.ตำบลบวกค้าง และประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ป้อมยามต้นดู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร