:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการหน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข

28 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการหน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข
28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ร่วมการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการหน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบวกค้าง และคณะกรรมการทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมพิจารณาเพื่อจัดซื้อเม็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ เทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร