:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

26 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
26 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้นายเอกมนต์ ทะนันชัย เลขนุการนายกฯ และนายศราวุธ เกิดพันธุ์ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันกำแพง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมคำแสง ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร