:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: โครงการหน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข

10 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการหน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข
>>วันนี้ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้ นายนคร ใจจา รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุในการปลูกผัก ได้แก่ ดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์แก่ประชาชนป่าตาล หมู่ที่ 4 และบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 ตามโครงการ หน้าบ้านกินได้ หลังบ้านปลอดภัย ชุมชนมีสุข พร้อมกันนี้ได้เปิดรับสมัครประชาชนเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก เทศบาลตำบลบวกค้าง
>>ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้กำหนดการลงพื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลบวกค้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน เกิดชุมชนต้นแบบ การปลูกผักปลอดภัยสู่ความมั่นคงทางอาหารสำหรับครัวเรือนในสถานการณ์โควิด - ๑๙


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร