:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: เปิดเทอมวันแรกคึกคัก!! โรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

????เปิดเทอมวันแรกคึกคัก!! โรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง
????เช้าวันนี้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้เข้าร่วมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล ซึ่งดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลบวกค้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3
☘️☘️โดยวันแรกของการเปิดเรียน มีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ร่วมทำ ทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ,การเคารพธงชาติ ,ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , การแบ่งกลุ่มสีและ รวมถึงกิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะ เพื่อเป็นการยืดเส้น ยืดสาย ออกกำลังกาย ทำให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข และได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ต่างๆตามความถนัดของตนเอง ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนผู้สูงอายุอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเป็นการปฐมนิเทศและการผูกข้อมือต้อนรับน้องใหม่ เป็นการสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขและความสามัคคีให้กับนักเรียน
????????สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆกับผู้สูงอายุ ในแต่ละสัปดาห์
⭐ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความดีใจที่ได้มาพบนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ต้องหยุดการเรียนการสอนเพื่อเฝ้าระมัดระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา และได้อวยพรให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคน มีความสุขสนุกสนานในการเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรงและอวยพรให้โรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร