:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง

14 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

????ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง
????????เช้าวันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2565) เป็นสัปดาห์ที่สองของการเรียนแบบ On Site ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
????ด้วยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าโดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2และ3 สามารถเข้าเรียนด้วยตนเองซึ่งเด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ ส่วนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ในสัปดาห์นี้คุณครูได้สร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน ระยะเริ่มต้นจะมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง✌️✌️


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร