:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง ด้วยศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลบวกค้าง จำนวนประมาณ 13,600 กิโลกรัม หรือจำนวน 544 กระสอบ
โดยมีนายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อม นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบวกค้าง และนายอำนวย สุภาษี ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง คณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มนำไปบริหารจัดการสนับสนุนให้กับกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลบวกค้าง ณ เทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร