:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามโครงการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
17 มิถุนายน 2565 นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามโครงการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกและภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ตำบลบวกค้าง ออกให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 – 24 มิถุนายน 2564 ณ จุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร