:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: การประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีบวกค้าง” ประจำปี 2565

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

การประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีบวกค้าง” ประจำปี 2565
????เมื่อเวลา 14.00 น. (วันที่ 4 กรกฎาคม 2565) เทศบาลตำบลบวกค้าง นำโดยนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีบวกค้าง” ประจำปี 2565
????????ตามที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคนดีศรีบวกค้าง ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลในตำบลบวกค้าง ที่ได้นำคุณธรรม “ด้านความพอเพียง ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจิตอาสา” มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นประจักษ์ เป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประชาชนทั่วไปและพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมและขยายผลต้นแบบในการทำความดี ให้เป็นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนในสังคมได้ปฏิบัติตามสืบไป โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้างเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร