:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบวกค้าง

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

????กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบวกค้าง
⭐⭐เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นายศุภชัย อธิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม.ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลบวกค้าง ในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบวกค้าง
????????ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในตับ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร