:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: รับมอบไฟฉายคาดศรีษะ

4 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

????????รับมอบไฟฉายคาดศรีษะ
4 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบวกค้าง ขอขอบคุณ นายเดชา ชาวคำเขต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง ที่ให้การสนับสนุนไฟฉายคาดศรีษะ จำนวน 8 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลบวกค้าง ????


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร