:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ข้าว อบต.บ้านตุ่นและแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเย

4 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

????????ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ข้าว อบต.บ้านตุ่นและแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา????????
4 สิงหาคม 2565 ในช่วงเช้า นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลบวกค้าง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว อบต.บ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวกการการจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการในกลุ่มฯ
โดยมี นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น และนายฤชากร ขุนอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน คณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านตุ่น ร่วมให้การต้นรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
ช่วงบ่าย เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงวัตกรรม (ข้าวน้ำจำ) ร่วมถึงถ่ายทอดความรู้และแนวทางการจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว โดยมีประธานนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 2 ตำบลจำปาหวาย เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร