:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: แจ้งปิดสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2564

30 ส.ค. 2564

รายละเอียด: แจ้งปิดสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบวกค้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2564

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร