:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: จัดเก็บขยะอันตราย ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง

13 ส.ค. 2564

รายละเอียด: 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ที่หมดอายุการใช้งาน บริเวณชุมชน ภายในเขตตำบลบวกค้าง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม ณ จุดที่ทิ้งขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร