:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหัวทะเล ในการเข้าศึกษา แนวทางการดำเนินงานโครงการ TaiYong Smart City

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

????นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหัวทะเล ในการเข้าศึกษา แนวทางการดำเนินงานโครงการ TaiYong Smart City
????????เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้กล่าวต้อนรับคณะคณะศึกษาดูจากเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยงานนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทาง มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 121 คน
????จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินโครงการ Smart City เพื่อเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ ไตยองสมาร์ทซิตี้ (TaiYong Smart City) ”และการพัฒนาระบบ Application Line OA : Buakkhang E-service โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมให้การต้อนรับ
????ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้นำการแสดงการฟ้อนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง ร่วมแสดงต้อนรับคณะดูงาน ตลอดจนนำของดี ของเด่น ผลิตภัณฑ์สินค้างตำบลบวกค้าง มาจัดแสดงโชว์และจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลบวกค้าง ให้แก่คณะดูงาน โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสร้างความประทับใจ ให้แก่ทางคณะทัศนศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร