:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เข้าร่วมกิจกรรม SCA on Tuor พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เข้าร่วมกิจกรรม SCA on Tuor พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 
????เช้าวันนี้ (19 มกราคม 2566) เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นายนคร ใจจา รงนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง พร้อมด้วยนายเอกมนต์ ทะนันชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง เข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2  เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม SCA on Tuor พื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
????????ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญชนก อินทะกูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อว่า ไตยองสมาร์ทซิตี้ พร้อมได้มีการจัดนิทรรศการการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบวกค้าง เพื่อส่งต่อแนวคิดการดำเนินงานด้านสมาร์ทซิตี้ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร