:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

♥️เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2566
………….
????เช้าวันนี้ (17 มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลบวกค้าง โดยการนำของนายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตาสา นักเรียน และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
..........
????เทศบาลตำบลบากค้าง จึงได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 18มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรก ในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้
……..
เทศบาลตำบลบวกค้าง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ บูรณาการพัฒนา สภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาดตำบลบวกค้าง “กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา”ขึ้น ภายในงานนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้กล่าวเปิด“กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา”และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย หลังจากนั้นผู้เข้ารามกิจกรรม ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำแม่หาด บริเวณข้างวัดร้องกองข้าวใต้ บ้านี้องกองข้าว หมู่ที่ 12 เพื่อให้ลำน้ำแห่งนี้มีความสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
 
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ เทศบาลตำบลบวกค้าง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Buakkhang.CMI&set=a.161213510129329
 
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร