:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: โครงการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2564 ในตำบลบวกค้าง

8 ก.ย. 2564

รายละเอียด: (วานนี้) วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้ นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง สมาชิกสภาเทศบาล นางวรวีร์ เสนนะ รองปลัดเทศบาล นายศุภชัย อธิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2564 ในตำบลบวกค้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร