:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: การประชุมขับเคลื่อนตำบลบวกค้าง ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน"

7 ก.ย. 2564

รายละเอียด: วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานเปิดการประชุมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (กิตติมศักดิ์) เพื่อขับเคลื่อนตำบลบวกค้าง ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยในการนำเสนอปัญหา การแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร