:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง

20 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร