:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ระบบ E-service การบริการให้แก่ประชาชน

25 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

⭐ไตยอง สมาร์ทซิตี้ (Tai Young Smart CiTy)⭐⭐
????????ภายใต้แนวคิด“บวกค้างยุคใหม่”ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว 24 ชม.
????️นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวคิดเรื่อง Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมว่าการพัฒนาเมืองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการพัฒนาเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและการพัฒนาโลกในที่สุด จนปัจจุบันผู้คนจำนวนมากยอมรับว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร หรืออินเตอร์เน็ตจะเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต ในขณะเดียวกันตำบลบวกค้าง จะพัฒนาก้าวไกลต้องผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ทุกคน จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
✨????เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้มีแนวคิด “ใหม่ก็เอา เก่าก็ไม่ทิ้ง” ที่มุ่งพัฒนาให้เทศบาลแห่งนี้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ จึงได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของพี่น้องตำบลบวกค้าง ที่ยังคงความเป็นชาวไทยอง ที่งดงาม
????จึงได้จัดทำระบบ E-service ขึ้นเพื่อเป็นการบริการให้แก่ประชาชน ในการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว 24 ชม. เพียงท่านคลิกเข้าไปที่ www.buakkhang.go.th เลือกเมนู E-service เพียงเท่านี้ ท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถยื่นแบบฟอร์มหรือร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านระบบนี้ได้ ซึ่งเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็น ไตยอง สมาร์ทซิตี้ (Tai Young Smart CiTy) ไปด้วยกัน ????????


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร