:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2565

10 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

https://www.parliament.go.th/innovation/  


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร