:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542


https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ0REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร