:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง ถนนสายบ้านร้องก่องข้าว ม.9

19 ก.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง นายสมสิทธิ์ คำยอญ มอบหมายให้ นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง แจ้งเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ข้างทาง ถนนเส้นบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9 เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันอันตรายให้กับประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร