:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ สำหรับเกษตรกรและประชาชน

6 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ สำหรับเกษตรกรและประชาชน สามารถติดต่อขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไม่เกิน 20,000 กล้าต่อราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปลูกการดูแลรักษา ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
☎️ติดต่อสอบถาม คุณแซม โทร. 081-8833013
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร