:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้อง ในเขตตำบลบวกค้างและใกล้เคียง ที่ประสงค์ฉีดในเข็มที่ 1 ครบกำหนดฉีดในเข็มที่ 2,3,4

3 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

????ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้อง ในเขตตำบลบวกค้างและใกล้เคียง ที่ประสงค์ฉีดในเข็มที่ 1 ครบกำหนดฉีดในเข็มที่ 2,3,4 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้เลย????????
????โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตน ณ จุดฉีดวัคซีน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร