:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ตัดต้นไม้ในวัดบ้านร้องก่องข้าว หมู่ 9 บ้านร้องก่องข้าว

22 ก.ค. 2564

รายละเอียด: 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ในวัดบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9 ตามคำร้องของประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร