:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

20 ก.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร