:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com

ชื่อ: ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านร้อยพร้อม

21 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ช่วงเช้า วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายประยุทธ ขันตี รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านร้อยพร้อม จำนวน 2 จุด ตามคำร้องของประชาชน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเส้นทางนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร